Page 4 - Varnhem 2018
P. 4

Klosterkyrkan i Varnhem blev gravplats för den kungliga


        Erikska ätten; Knut Eriksson (†1196), Erik Knutsson (†1216),


                 Erik den läspe och halte Eriksson (†1250)

              som gynnade klostret med rika gåvor i mark och pengar
   1   2   3   4   5   6   7   8   9